تعداد کل بازدید از سایت:   575843

آزمون نهایی زیست شناسی 3 خرداد 1402

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۳/۱۷


آزمون نهایی زیست شناسی 3 

خرداد 1402

سوالات 
نقد و بررسی


پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 30

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 30 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 29

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 29 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 28

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 28 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 27

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 27 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 26

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 26 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 25

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 25 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 24

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 24 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 23

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 23 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 22

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 22 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد