درباره ما

این وب سایت مربوط به آموزش زیست شناسی دبیرستان می باشد.دانش آموزان پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم  تجربی ؛ می توانند از مطالب این وب سایت برای یادگیری بهتر درس زیست شناسی استفاده کنند.

مدیر وب سایت

شهین الیاسیدبیر زیست شناسی مشهد - از مولفین کتاب های تست چهل استاد جامع ، دهم ، یازدهم و دوازدهم - کتاب کار دوازدهم - کتاب شبیه ساز کنکور

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد