تعداد کل بازدید از سایت:   768626

پاسخنامه آزمون شبیه ساز کنکور 1402

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۴/۱۳پاسخنامه آزمون شبیه ساز کنکور 1402

طراحان آزمون :  آکادمی زیست شناسی معلمان ایران - آزما

آزمون شبیه ساز کنکور 1402

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۴/۱۰


آزمون شبیه ساز کنکور 1402

طراحان آزمون :  آکادمی زیست شناسی معلمان ایران - آزما

کلاس های آنلاین آمادگی آزمون نهایی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸


ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون نهایی

کلاس های آنلاین

زیست شناسی 3
زیست شناسی 1


پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 30

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 30 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 29

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 29 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 28

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 28 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 27

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 27 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 26

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 26 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 25

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 25 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

پاسخ تشریحی صوتی کنکور دی 1401 تست 24

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

تحلیل تست


تست 24 زیست شناسی

کنکور دی ماه 1401

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد