تعداد کل بازدید از سایت:   390179

سوالات و پاسخنامه آزمون ماه زیست 27 آبان 1400

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹


سوالات و پاسخنامه  آزمون آنلاین زیست شناسی

آزمون آنلاین ماه زیست

زیست شناسی 1

زیست شناسی 3

آزمون 27 آبان 1400

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون ماه زیست 20 آبان

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹


پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون آنلاین زیست شناسی

آزمون آنلاین ماه زیست

زیست شناسی 1
زیست شناسی 2
زیست شناسی 3

آزمون 20 آبان 1400

پاسخنامه سازمان سنجش سوالات زیست شناسی کنکور 1400

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۴/۱۵


پاسخ کلیدی سوالات زیست شناسی

کنکور سراسری1400

سازمان سنجش آموزش کشور

پاسخنامه سوالات زیست شناسی کنکور 1400

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۴/۱۲


پاسخ کلیدی سوالات زیست شناسی

کنکور سراسری1400

دبیران گروه زیست پیام

سوالات آزمون سراسری 1400

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۴/۱۲


آزمون سراسری 1400

سوالات اختصاصی 
گروه آزمایشی علوم تجربی
دفترچه A


حذفیات دروس زیست شناسی - کنکور 1400

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸


آزمون سراسری 1400

حذفیات دروس زیست شناسی

کلید سوالات زیست آزمون سراسری 99 تجربی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


کلید سوالات آزمون سراسری 99

رشته تجربی

زیست شناسی

سازمان سنجش


سوالات دروس عمومی کنکور سراسری 99 - تجربی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سوالات کنکور سراسری 99 

رشته علوم  تجربی

دفترچه A

سوالات  دروس عمومی


سوالات زیست شناسی کنکور سراسری 99 - تجربی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۵/۳۱


سوالات زیست شناسی 

کنکور سراسری 99 

دفترچه A

پاسخ اولیه در کانال زیست پیام 

@zistpayam

لینک کانال زیست پیام https://t.me/joinchat/AAAAAD4BKUS7G_IlrgmeFw 

سوالات کنکور سراسری 99 - تجربی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۵/۳۱


سوالات کنکور سراسری 99 

رشته علوم  تجربی

سوالات  دروس اختصاصی

دفترچه A

تحلیل و بررسی تست 165 کنکور 98

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۵/۲۴


تحلیل و بررسی تست

فایل صوتی - تصویری

تست165- دفترچه A گفتار3 فصل7   

زیست شناسی 3

 در فایل زیر

تحلیل و بررسی تست 191 کنکور 98

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


تحلیل و بررسی تست

فایل صوتی - تصویری

تست191- دفترچه A گفتار2  فصل 6   

زیست شناسی 3

تحلیل و بررسی تست 195 کنکور 98

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵


تحلیل و بررسی تست

فایل صوتی - تصویری

تست195- دفترچه A گفتار1  فصل 6   

زیست شناسی 3

تحلیل و بررسی تست 161 کنکور 98

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲


تحلیل و بررسی تست

فایل صوتی - تصویری

تست161- دفترچه A گفتار1  فصل 5    


زیست شناسی 3

تحلیل و بررسی تست 160 کنکور 98

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲


تحلیل و بررسی تست

فایل صوتی - تصویری

تست160- دفترچه A گفتار2  فصل 4    

زیست شناسی 3

تحلیل و بررسی تست 164 کنکور 98

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲


تحلیل و بررسی تست

فایل صوتی - تصویری

تست164- دفترچه A

 گفتار3  فصل 2 

 گفتار2  فصل 4   -   زیست شناسی 3

تحلیل و بررسی تست 174 کنکور 98

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱


تحلیل و بررسی تست

فایل صوتی - تصویری

تست174- دفترچه A

 گفتار 2  فصل 3 -  زیست شناسی 3

تحلیل و بررسی تست 181 کنکور 98

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰


تحلیل و بررسی تست

فایل صوتی - تصویری

تست 181 - دفترچه A

 گفتار  2  فصل 3 -  زیست شناسی 3


تحلیل و بررسی تست 200 کنکور 98

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

تحلیل و بررسی تست

فایل صوتی - تصویری

تست 200 - دفترچه A

 گفتار 1و 2  فصل 3 -  زیست شناسی 3


تحلیل و بررسی تست 188 کنکور 98

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

تحلیل و بررسی تست

فایل صوتی - تصویری

تست 188 - دفترچه A

تست ترکیبی

گفتار 2 فصل 8 - زیست شناسی 2

 گفتار 1 فصل 3 -  زیست شناسی 3کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد