تعداد کل بازدید از سایت:   207995

پاسخنامه سازمان سنجش سوالات زیست شناسی کنکور 1400

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۴/۱۵


پاسخ کلیدی سوالات زیست شناسی

کنکور سراسری1400

سازمان سنجش آموزش کشور

پاسخنامه سوالات زیست شناسی کنکور 1400

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۴/۱۲


پاسخ کلیدی سوالات زیست شناسی

کنکور سراسری1400

دبیران گروه زیست پیام

سوالات آزمون سراسری 1400

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۴/۱۲


آزمون سراسری 1400

سوالات اختصاصی 
گروه آزمایشی علوم تجربی
دفترچه A


سوالات ص غ آزمون های نهایی زیست شناسی 3

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۳/۱۳


زیست شناسی 3

سوالات ص غ 
 و پاسخ

آزمون های نهایی

دی ماه 97 تا خرداد 99

پرسش های فصل 6 گفتار 1 با پاسخ

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶


زیست شناسی 1

فصل 6
گفتار 1


از یاخته تا گیاه

ویژگی های یاخته گیاهی


پرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 5 گفتار 3 با پاسخ

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴


زیست شناسی 1

فصل5
گفتار 3


تنظیم اسمزی و دفع واد زائد

تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران


پرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 5 گفتار 2 با پاسخ -بخش دوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴


زیست شناسی 1

فصل5
گفتار 2
بخش دوم

تنظیم اسمزی و دفع واد زائد

تشکیل ادرار و تخلیه آن


پرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 5 گفتار 2 با پاسخ -بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴


زیست شناسی 1

فصل5
گفتار 2
بخش اول

تنظیم اسمزی و دفع واد زائد

تشکیل ادرار و تخلیه آنپرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

پرسش های فصل 5 گفتار 1 با پاسخ

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰


زیست شناسی 1
فصل5
گفتار 1

تنظیم اسمزی و دفع واد زائد

هم ایستایی و کلیه ها

پرسش های خط به خط کتاب 

با پاسخ

حذفیات دروس زیست شناسی - کنکور 1400

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸


آزمون سراسری 1400

حذفیات دروس زیست شناسی

روزهایی که به تلخی می گذرند...

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۱/۱۹


به وقت نوزددهم فروردین یکهزار و چهارصد
پایان طراحی یک مجموعه تست شبیه ساز  کنکور

کتاب نوشت - رنگ ها در گیاهان

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷


زیست شناسی 1

فصل 6- گفتار 1

از یاخته تا گیاه

 وبژگی های یاخته گیاهی

*** رنگ ها در گیاهان

کتاب نوشت

کتاب نوشت- گردش خون در کلیه

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


زیست شناسی 1

فصل 5- گفتار 1

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

هم ایستایی و کلیه ها

***گردش خون در کلیه

کتاب نوشت

پرسش های فصل 4 گفتار 3 با پاسخ - بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


زیست شناسی 1
فصل4
گفتار 3

گردش مواد در بدن

خون

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

پرسش های  درست - نادرست

با پاسخ

هفتمین روز در سوگ خواهرزاده عزیزم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


به یاد  خواهرزاده عزیزم ، زنده یاد مهندس تکتم الیاسی

در هفتمین روز پروازش

پرسش های فصل 4 گفتار 2 با پاسخ - بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


زیست شناسی 1
فصل4
گفتار 2

گردش مواد در بدن

رگ ها

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

پرسش های  درست - نادرست

با پاسخ

کتاب نوشت - سامانه گردش مواد

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸


زیست شناسی 1

فصل 4- گفتار 4

گردش مواد در بدن

تنوع گردش مواد در جانداران

 *** سامانه گردش مواد


کتاب نوشت

کتاب نوشت- تبادل مواد در مویرگ ها

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۱۳


زیست شناسی 1

فصل 4- گفتار 2

گردش مواد در بدن

رگ ها

 *** تبادل مواد در مویرگ ها


کتاب نوشت

کتاب نوشت -چرخه ضربان قلب

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۱۳


زیست شناسی 1

فصل 4- گفتار 1

گردش مواد در بدن


چرخه ضربان قلب

کتاب نوشت


پرسش های فصل 4 گفتار 1 با پاسخ - بخش سوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


زیست شناسی 1
فصل 4
گفتار 1

گردش مواد در بدن

قلب

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش سوم

 تصویر : پرسش های  جاخالی

کوتاه پاسخ و تشریحی


با پاسخ


شبیه ساز کنکور
کارگاه مدل سازی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد