فرایند دم و بازدم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

فصل 3
گفتار 2

تبادلات گازی

تهویه ششی

دم و بازدم

ماهیچه های بین دنده ای

ماهیچه های بین دنده ای

فایل 1 و 2 : انیمیشن هایی از تنفسفایل های ضمیمه شده:


فایل 1
فایل 2

نظرات

نظری ثبت نشده است.

نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد