پرسش های فصل 4 گفتار 1 با پاسخ - بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


زیست شناسی 1
فصل 4
گفتار 1

گردش مواد در بدن

قلب

پرسش های خط به خط کتاب و پاسخ 

بخش اول

 تصویر : پرسش های  درست - نادرست
بخش اول

با پاسخ

فایل زیر : پرسش ها بدون پاسخفایل های ضمیمه شده:


فایل 1

نظرات

نظری ثبت نشده است.

نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد