تعداد کل بازدید از سایت:   208021

بارم بندی زیست شناسی 1 سال تحصیلی 1400 - 1399

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


زیست شناسی 1

بارم بندی 

سال تحصیلی 1400 - 1399

در شرایط قرمز کروناییکتاب نوشته به صورت پاورپوینت -ساختار و عملکرد لوله

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱


زیست شناسی 1

فصل 2- گفتار 1

گوارش و جذب غذا

ساختار و عملکرد لوله گوارش

کتاب نوشته به صورت پاورپوینت

فایل  در ادامه مطلب

کتاب نوشته به صورت پاورپوینت _ یاخته و بافت در بدن

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱


زیست شناسی 1

فصل 1- گفتار 3

دنیای زنده

یاخته و بافت در بدن انسان

کتاب نوشته به صورت پاورپوینت

فایل  در ادامه مطلب

کتاب نوشته به صورت پاورپوینت - گستره حیات

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۸/۲۰


زیست شناسی 1

فصل 1- گفتار 1

دنیای زنده

گستره حیات

کتاب نوشته به صورت پاورپوینت

فایل  در ادامه مطلب

کتاب نوشته به صورت پاورپوینت - دنیای زنده

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


زیست شناسی 1

فصل 1- گفتار 2

دنیای زنده

زیست شناسی چیست ؟

کتاب نوشته به صورت پاورپوینت

فایل  در ادامه مطلب

پاورپوینت ملکول های زیستی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


زیست شناسی 1

فصل 1- گفتار 2
گستره حیات 

ملکول های زیستی 

پاورپوینت 

فایل در ادامه مطلب

کتاب نوشت - تنظیم فرایندهای گوارشی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


زیست شناسی 1 
فصل2
گفتار2

جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

تنطیم فرایندهای گوارشی

تصویر : کتاب نوشته 

سیستم عصبی انتریک شامل شبکه میانتریک و شبکه زیر مخاطی

تغییرات کتاب زیست شناسی 1 چاپ 98 در مقایسه با99

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶


تغییرات کتاب زیست شناسی 1 چاپ 98 در مقایسه با چاپ 99

کتاب زیست شناسی ۱ چاپ ۹۹

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

کتاب زیست شناسی ۱


چاپ   99

هم‌ایستایی یا هومئوستازی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

زیست شناسی 1

فصل 1
گفتار 2
هم‌ایستایی یا هومئوستازی:
حفظ حالت پایدار محیط داخلی بدن با وجود محیط متغیر بیرون 
انیمیشن:مثالی از هومئوستازی درارابطه با نقش پانکراس در نحوه ی تنظیم مقدار قند خون ، 
  توسط دو هورمون انسولین و گلوکاگون 

کارگاه مدل سازی
شبیه ساز کنکور

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد