تعداد کل بازدید از سایت:   768295

کتاب نوشت- گردش خون در کلیه

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


زیست شناسی 1

فصل 5- گفتار 1

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

هم ایستایی و کلیه ها

***گردش خون در کلیه

کتاب نوشت

کتاب نوشته - پاورپوینت - تنوع تبادلات گازی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


زیست شناسی 1

فصل 3- گفتار 3

تنوع تبادلات گازی

کتاب نوشته به صورت پاورپوینت

فایل  در ادامه مطلب

کتاب نوشته - پاورپوینت - ساز و کار دستگاه تنفس در

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۹/۱۳


زیست شناسی 1

فصل 3- گفتار 1

تبادلات گازی

ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

کتاب نوشته به صورت پاورپوینت

فایل  در ادامه مطلب

گردش خون در کلیه

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

زیست شناسی 1

فصل 5
گفتار 1

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

گردش خون در کلیه

صفحه 72 کتاب چاپ 98

فرایند دم و بازدم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

زیست شناسی 1

فصل 3
گفتار 2

تبادلات گازی

تهویه ششی

دم و بازدم

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد