گردش خون در کلیه

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

فصل 5
گفتار 1

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

گردش خون در کلیه

صفحه 72 کتاب چاپ 98

تصویر : کتاب نوشته 

گردش خون در کلیه 

گردش خون کلیه2


تصویر 2 : گردش خون کلیه

گردش خون کلیهفایل های ضمیمه شده:


فایل 1

نظرات

نظری ثبت نشده است.

نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد