تعداد کل بازدید از سایت:   803249

کتاب زیست شناسی 3 چاپ 1401

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۱/۰۴/۱۵کتاب زیست شناسی 3

چاپ  1401

چاپ پنجم

فایل زیر

برگزاری آزمون آنلاین

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۴۰۰/۰۸/۱۷


زیست شناسی 3

برگزاری آزمون آنلاین

شامل: مباحث فصل دوم زیست شناسی 3

طراحان سوال: شهین الیاسی -حمیده آبنوس- محمدتقی جعفرخانی- محمدرضا حسینی روش-زهرا زاهدی فر- فرزانه زویچی- صفا سنگانی- محبوبه فردوسی مکان -معصومه قلی پورگیلک -مهناز لاجوردی- محمدرضا مــیــرزایی -جواد ولایتی 

بارم بندی زیست شناسی 3 سال تحصیلی 1400 - 1399

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


زیست شناسی3

بارم بندی 

سال تحصیلی 1400 - 1399

در شرایط قرمز کرونایی


تغییرات کتاب زیست شناسی 3 چاپ 98 در مقایسه با 99

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

تغییرات کتاب زیست شناسی 3 چاپ 98 در مقایسه با چاپ 99کتاب زیست شناسی 3 چاپ 99

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

کتاب زیست شناسی 3

چاپ  99 

20 عبارت در رابطه با DNA

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

زیست شناسی 3


فصل 1

آمادگی برای آزمون نهایی

20 عبارت  در رابطه با DNA

مقایسه ی ساختار و عمل هموگلوبین و میوگلوبین

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

زیست شناسی 3

فصل 1
مقایسه ی ساختار و عمل هموگلوبین و میوگلوبین

ساختار و عمل tRNA

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

زیست شاسی 3

فصل 2
گفتار 2
ساختار و عمل tRNA
ساختار اول
ساختار دوم یا برگ شبدری
ساختار سوم یا ساختار L

تفاوت های tRNAي آغازگر با بقیه tRNA های حمل کننده

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

زیست شناسی 3

فصل 2
گفتار 2
تفاوت های tRNAي آغازگر با بقیه  tRNA های حمل کننده ميتونين

مستند ماجرای جذاب کشف ساختار DNA

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

زیست شناسی 3

فصل 1
گفتار 1
مستند ماجرای جذاب کشف ساختار DNA
از زبان واتسون

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد