تعداد کل بازدید از سایت:   269201

چرخه سلولی - نکات کنکوری

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

زیست شناسی 2

فصل 6
گفتار 1

تقسیم سلولی

چرخه سلولی

میوز و تولید مثل جنسی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

زیست شناسی 2

فصل 6
گفتار 3

تقسیم یاخته

میوز و تولید مثل جنسی

تعاریفی در رابطه با مبحث کروموزوم

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

زیست شناسی 2

فصل 6
گفتار 1

تقسیم یاخته

کروموزوم 

تعاریفی در رابطه با مبحث کروموزوم

نکاتی از تقسیم سلولی و ژنتیک

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

زیست شناسی 3 

فصل 6
گفتار 2
تقسیم سلولی

میتوز

لقاح خارجی

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲

زیست شناسی 2
فصل 7
گفتار 4
لقاح خارجی :
در ماهی ها ، دوزیستان و بسیاری از بی مهرگان آبزی
تخمک ها به وسیله موجود ماده به داخل یک محیط مرطوب می ریزد تا در آن جا به وسیله موجود نر بارور شود.

بکرزایی در زنبور عسل

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

زیست شناسی 2
فصل 7
گفتار 4
بکرزايي در زنبور عسل :
جمعيت زنبور ها ي عسل شامل سه طبقه اجتماعي با ساختمان بدني کاملا مشخص است که عبارتند از :
يک ملکه 
 ده ها يا صد ها زنبور نر 
حدود ۲۰ تا ۸۰ هزار زنبور کارگر . 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد