تنظیم کننده های رشد در گیاهان - اکسین ها

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۲/۰۵

 *** هورمون های گیاهی : 
هورمون های گیاهی  یا تنظیم کننده های رشد گروهی از مواد شیمیایی هستند که در گیاهان تولید می شوند . 

*** تنطیم کننده های رشد را در دو گروه محرک های رشد و بازدارنده های رشد تقسیم بندی می کنیم. 
در این فصل به  پنج نوع از هورمون های گیاهی اشاره شده است.

*** محرک های رشد :
۱. اکسین ها
۲. سیتوکینین ها
۳.  جیبرلین ها

*** بازدارنده های رشد :
۱. آبسیزیک اسید
۲. اتیلن
                                                                     ***********
اکسین ها :
اکسین در بسیاری از مراحل تکوینی گیاه دخیل است.
یکی از موارد ایجاد قطبیت در محور گیاه ، به صورت محور ریشه - ساقه است که طی جنین زایی رخ می دهد.
انتقال قطبی اکسین در ساقه همواره به صورت قاعده رو ( Basipetal ) بوده یعنی با حرکت قاعده رو از راس ساقه و برگ ها به سمت پایین منتقل می شود. 
البته به محض رسیدن این جریان قاعده رو به قاعده ریشه و حرکت به سمت ریشه ؛ اکسین به صورت راس رو (Acropetal ) منتقل می شود.

چند مورد از نقش های اکسین در گیاهان : 

1. افزایش رشد طولی سلول ها و در نتیجه افزایش طول ساقه.
2. تمایز بافت های آوندی
3. ایجاد ارتباطات اطلاعاتی گسترده در مسافت های طولانی از طریق ایجاد پیام های شیمیایی
4. تحریک ریشه زایی ؛ افزایش میزان تولید ریشه های جانبی و ریشه های نابجا و در نتیجه برای تکثیر رویشی کیاه با استفاده از قلمه به کار می رود.
اکسین پیام مهمی در کنترل تکوین ریشه های جانبی است. 
5. افزایش سرعت تکوین میوه ، تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها
6. بعضی از ترکیبات اکسین های مصنوعی گیاهان دولپه ای را از بین می برند و از آن ها  برای ساختن سموم کشاورزی استفاده می کنند. 
به عنوان علف کش به منطور از بین بردن گیاهان خودرو در مزارعی مانند گندم ؛ مورد استفاده قرار می گیرند.
7. القای تشکیل برگ ها و آرایش برگی . مطالعات نشان داده توقف انتقال قطبی اکسین باعث ممانعت از تشکیل برگ در مریستم راسی رویشی گوجه فرنگی و تشکیل ساقه های عریان سوزنی شکل و مریستم راسی سالم می شود.

تصویر : هورمون های گیاهی اصلی ، ماهیت ، توزیع و اثرات

فایل : تصویری از نقش های اکسینفایل های ضمیمه شده:


فایل 1

نظرات

نظری ثبت نشده است.

نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد