متابولیت های ثانویه ؛ بخش اول

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

متابولیت های ثانویه :
از نطر تاریخی ترکیبات تولید شده توسط گیاهان به دو گروه تقسیم می شوند:
متابولیت های اولیه : در تمام سلول های گیاهی حصور داشته و برای حیات گیاه ضروری هستند. مانند آمینولسیدها ، پروتئین ها و نوکلییک اسیدها
متابولیت های ثانویه گسترش محدودی هم در داخل یک گیاه و هم بین گونه های مختلف دارند.
این ترکیبات که زمانی به عنوان فراورده های زاید در نظر گرفته می شدند امروزه به عنوان ترکیبات مهمی شناخته می شوند که  در بقا و تکثیر گیاهان اهمیت دارند.
از جمله : 
1. بسیاری از آن ها به عنوان پیام های شیمیایی عمل می کنند و به گیاه توانایی پاسخ به علایم محیطی را می دهند.

2. برخی در پاسخ گیاه به علفخواران ، پاتوژن ها یا رقابت کننده ها اهمیت دارند.

3. برخی نیز از گیاه در برابر تشعشعات خورشیدی محافطت می کنند.

4. برخی در انتشار دانه گرده و دانه گیاه دخیل هستند.

سه گروه اصلی متابولیت های ثانویه گیاهی شامل آلکالوئیدها ، ترپنوئیدها و فنولیک ها هستند.
در کتاب به  آلکالوئیدها و ترکیبات سیانیددار اشاره شده است. ترکیبات سیانیددار در گروه فنولیک ها قرار دارند.

آلکالوئیدها :
از مهم ترین ترکیبات دارویی و پزشکی می باشند .
*اولین آلکالوئید شناخته شده مورفین است که در سال 1806 از گیاه خشخاش جداسازی شد.
تاکنون حدود 1000 نوع آلکالویید از گیاهان استخراج و ساختار آن ها شناسایی شده است.
از جمله : کوکائین ، کافئین ، نیکوتین و آتروپین
 *کوکایین از گیاه کاکایو به دست می آید. 
*کافئین در گیاهانی مانند قهوه ، چای و درخت کاکایو وجود دارد.
* نیکوتین ، از برگ های تنباکو به دست می آید.که در دورکردن گیاهخواران نقش دارد.فایل های ضمیمه شده:


فایل 1

نظرات

نظری ثبت نشده است.

نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد