ترکیبات سیانید دار

نویسنده: شهین الیاسی - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

فنولیک ها در برگیرنده طیف وسیعی از ترکیباتی هستند که تقریبا در تمام گیاهان وجود دارند و در تمام بخش های گیاهان انباشته می شوند.
فنولیک ها شامل فلاونوئیدها ، تانن ها ، لیگنین ها و سالیسیلیک اسید هستند.
فلاونوئیدها رنگیزه های محلول در آب موجود در واکویل ها هستند و بزرگ ترین گروه ترکیبات فنولیک هستند.
شاید مهم ترین ترکیبات دافع علفخواران در نهاندانگان ، تانن ها هستند که به مقادیر نسبتا زیاد در برگ های بسیاری از گیاهان چوبی یافت می شوند.

لیگنین ها بر خلاف سایر ترکیبات فنولیک ، بیشتر درون دیواره سلولی و نه واکوئل انباشته می شوند. 

سالیسیلیک اسید  که از ترکیبات سازنده آسپیرین است ، اولین بار به واسطه خواص مسکن خود شناخته شد.این ترکیب در گسترش و توسعه مقاومت اکتسابی سیستمیک الزامی است. 

*سیانید ، مانع ادامه زنجیره انتقال الکترون می شود و تنفس سلولی را متوقف می کند.
*گلیکوزیدهای سیانوژنیک ، از متابولیت های ثانویه نیتروژندار هستند . به محض آسیب به بافت این گلیکوزیدها تجزیه شده و سیانید هیدروژن آزاد می شود. سیانید بازدارنده سیتوکروم C اکسیداز در میتوکندری است. ( کمپلکسی که الکترون به اکسیژن می دهد ).پس زنجیره انتقال الکترون را مسدود می کند. در نتیجه انتقال الکترون و ساخت ATP متوقف شده تا سرانجام سلول می میرد.

دو تصویر در رابطه با سیانیدفایل های ضمیمه شده:


فایل 1

نظرات

نظری ثبت نشده است.

نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای زیست پیام محفوظ می باشد